FIRST GENERATION


1. Kasper GOLETSKI.

Kasper GOLETSKI had the following children:

child+2 i. Anna GOLETSKI.